Boring og sprenging

Sprenging & boring

Taraldsvik Maskin driver med boring og sprenging i mange sammenhenger. Dette inkluderer blant annet:

  • Veibygging
  • Vann og avløp gjennom fjell
  • Rassikring
  • Skytebaser
  • Meisling
  • Fjerning av fjell, stein eller betongbygg

Vi kan påta oss de fleste oppdrag innen boring og sprenging. Vi har holdt på med dette siden 2010. og har siden, lært mye og tatt med oss gode erfaringer fra hundrevis av oppdrag. Dette gjør at vi har en fremgangsmåte som er gunstig for å få et oppdrag eller prosjekt utført på effektiv måte.

Fjellsprenging

Ved sprenging av fjell benytter vi dynamitt. Fjellsprenging kreves blant annet dersom en entreprenør skal bygge ut en tomt eller et nytt byggefelt der fjellformasjoner er en hindring eller et problem. Taraldsvik Maskin blir også tilkalt for å rassikre. Da sprenger vi bort fjell for å sikre mot steinras fra en fjellside ved siden av veien.

Lede vannmengder i ønsket retning

Boringsoppdrag for å bore i fjell, stein eller i bakken er andre typer oppdrag vi påtar oss. Vi borer under veier for å føre bort blant annet vann og avløp. I perioder med mye nedbør eller flom borer vi for å forbedre evnen til å føre bort vann fra veier.

De fleste oppdrag og prosjekter kommer fra kommuner, entreprenører og privatpersoner. Vi sier ja til det meste og er fremoverlente i å bygge gode samarbeidsforhold med alle som trenger tjenestene våre.

Våre kunder er private, offentlige og næringsdrivende. Vi kan hjelpe med det du trenger av boring og sprenging. Har du et oppdrag? Ikke nøl med å ta kontakt.

Kontaktperson

Pål Arild Hansen

Prosjektleder