Drone

Drone

Dronen og dens utallige bruksområder har blitt godt kjent for mange, blant annet blir den ofte brukt til landmåling. Vi kan skanne grunn og generere 3D-modeller av områder. Inspeksjoner, skanning av grunn, landmåling uten GPS til forarbeid av et anleggsområde eller tomt er noe av det vi bruker drone til.

Kontaktperson

Bjørn-Tore Dahlberg

Landmåler

Landmåling med drone

Før et prosjekt blir påbegynt kan det være krav til landmåling for å dokumentere et før-bilde. Bruk av drone til landmåling kan gir høyere nøyaktighet enn GPS-måling, spesielt ved små prosjekter der nøyaktighet er viktig. Bedrifter innen privat og offentlig sektor leier oss inn for masseberegning, rapportering og inspeksjoner av veier, gjerder, tomtegrenser, osv.

Ved innmåling av bygg, fjell, broer eller høyspentmaster benyttes droner til å 3D-skanne området for å se hvordan det ser ut. Hvis du vil drive med innmåling av terreng, innmåling av veier, byggområder eller tomter så kan vi bistå deg med hjelpen du trenger.

Dronen tar hundrevis eller tusenvis av bilder fra forskjellige vinkler som blir generert om til en 3D-modell. Noen få arbeidsdager etter fullført oppdrag får du dokumentasjon på landmålingen. Da vil området vises i 3D-modeller.

241336651_10226296995035576_4067726443334573872_n