Spylebil og sugebil

Moderne spyle- & sugebiler

Vi har fire ulike spyle- og sugebiler som gir oss mulighet til å påta oss alle oppdrag. Typiske oppdrag er fjerning av vannmengder, gatespyling, frontspyling, tine vannledninger, fasadespyling og levering av drikkevann. Sistnevnte skiller oss fra andre aktører, da det er få som har biler godkjent til å levere drikkevann. Vi har en bil med 8.000 liters kapasitet.

Trenger du å spyle noe eller fjerne vann, sand, jord eller andre masser? Ta kontakt her. Vi påtar oss enkeltoppdrag for privatpersoner og bedrifter, eller periodeavtaler.

Få det rent

Vi bruker spylebil til å spyle veier, parkeringsplasser og gater etter vinteren for å fjerne alt som blir strødd på veien i løpet av vinteren. Vår kombinerte spyle- og sugebil spyler rent og tar med seg uønsket masse, f.eks store sandmengder. Dette leverer vi til avfallshåndtering. Privatpersoner kontakter oss gjerne for hjelp med levering av drikkevann, fjerning av vannmengder ved oversvømmelser eller suging av septik tanker eller kloakk.

Taraldsvik Maskin kan påta seg de fleste oppdrag. Vi har en mindre varebil vi benytter for å komme til på plasser der de større bilene ikke kommer til. Det er veldig praktisk til smale gater og kronglete steder. Bilen har mindre kapasitet, men er mer mobil enn de store lastebilene.

Kontaktperson

Ørjan Hay-Johnsen

Prosjektleder

Vakuum sugebil

Vår sugebil kan leies inn til fjerning av masser til både bedrifter og privatpersoner. Den egner seg bra til å tømme kjellere i hus som har blitt påvirket av flom. Bilen brukes også til tette avløp, rør, kloakk eller septik. Vakuumsugebilen kan fjerne grus, sand, stein, malm osv. Dette er svært nyttig dersom du skal ha tilgang til rør eller annet som hindrer at gravemaskin kan brukes. Massene som suges opp kan legges tilbake, etter for eksempel reparasjon eller inspeksjon av rør. Vi kan også fjerne massene og kjøre dem bort fra stedet. Forurenset avfall leverer vi til kommunen for korrekt håndtering.

Er du usikker på om sugebil kan benyttes til ditt oppdrag? Ta kontakt med oss.

Rørinspeksjonsbil

Vår rørinspeksjonsbil brukes til å sjekke innsiden av rør ved hjelp av kamera. Kameraet kan gå så langt inn i et rør som 200 meter. Vi har og mulighet til å snu og styre kameraet inne i røret og har til en hver tid nøyaktig oversikt over hvor kameraet befinner seg. Fordelen med det er at ved skader, mangler eller lekkasjer på røret, vet vi hvor det må graves. Vi bruker denne bilen til å blant annet sjekke rør som vi har renset etter eventuelle lekkasjer eller blokader. Bilen brukes også før oppdrag for å samle relevant data om et rør som vi skal arbeide med.

En av fordelene med å velge Taraldsvik Maskin er at vi kan ta oppdraget fra A til Å. Vi kan sjekke rørene med kamera, spyle rørene, grave, fjerne masse rundt rørene, legge asfalt eller eventuelt innhente våre anleggsgartnere for å forlate stedet så fint som mulig. Taraldsvik Maskin består av et stort lag med mye og variert kompetanse.

spyl11