Veivedlikehold

Veivedlikehold

Taraldsvik maskin er med på å sikre at du kjører på trygge veier. Vi hjelper privat og offentlig sektor med veivedlikehold, men utfører også oppdrag for private bedrifter. Vi påtar oss enkeltoppdrag eller inngår kontrakter over lengre perioder eller flere år.

Våre tjenester

  • Legge asfalt på vei eller oppkjørsler
  • Fikse eksisterende asfaltering
  • Bytte veidekke
  • Klargjøre for ny asfalt
  • Grøfterens
  • Fjerning av stein fra veibane
  • Nødlapping og reparasjoner av vei
  • Renhold og feiing
  • Kantklipp

Taraldsvik maskin har en imponerende maskinpark. Her finner du blant annet spyle- og sugebiler, feiebiler og brøytebiler. Rassikring av vei kan vi også bistå med. Det gir oss muligheten til holde veiene trygge for bilister. Vi har kompetansen og utstyret til å fikse de fleste problemer som måtte hindre en smidig reise.

Våre kunder er private, offentlige og næringsdrivende. Vi kan hjelpe med det du trenger av veivedlikehold. Har du et oppdrag må du ikke nøle med å ta kontakt.

Kontaktperson

Tom Petterson